Yazılım

Oee – Üretı̇m Performansı Takibi

Üretim performansının izlenmesi ve optimize edilmesi, verimliliği artırmak, arıza sürelerini azaltmak ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmeler için çok önemlidir. OEE (Genel Ekipman Verimli Bu makalede OEE kavramını, bileşenlerini, faydalarını ve üretim performansının izlenmesindeki rolünü inceleyeceğiz.
OEE’yi Anlamak:
OEE, bir üretim sürecinin veya ekipmanın genel verimliliğini ve etkinliğini ölçen kapsamlı bir metriktir. Üretim sistemlerinin kullanılabilirliği, performansı ve kalitesi hakkında içgörü sağlayarak işletmelerin iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve veriye dayalı kararlar almalarına yardımcı olur.
OEE’nin Bileşenleri:
OEE, her biri üretim performansının belirli bir yönünü temsil eden üç temel bileşenden oluşur:
– Kullanılabilirlik: Kullanılabilirlik, planlanan üretim süresine kıyasla ekipmanın fiili çalışma süresini ölçer. Ekipman arızaları, planlı bakım ve değişimler gibi faktörleri dikkate alır.
– Performans: Performans, üretim sırasında ekipmanın hızını ve verimliliğini değerlendirir. Ekipman hızı, küçük duruşlar ve rölanti süresi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak gerçek üretim oranını ideal veya hedef oranla karşılaştırır.
– Kalite: Kalite, gerekli kalite standartlarını karşılayan üretim çıktılarının oranını değerlendirir. Kusurlu ürünler, yeniden işleme ve hurda gibi faktörleri dikkate alır.
OEE’nin Hesaplanması:
OEE, üç bileşenin (kullanılabilirlik, performans ve kalite) birlikte çarpılmasıyla hesaplanır. OEE’yi hesaplamak için formül şöyledir: OEE = Kullanılabilirlik × Performans × Kalite. Bu, üretim sürecinin veya ekipmanın genel verimliliğini temsil eden bir yüzde değeri ile sonuçlanır.
Üretim Performansı İzleme için OEE’nin Faydaları:
– Performans Kayıplarının Belirlenmesi: OEE, ekipman arızaları, kurulum süreleri veya kalite sorunları gibi performans kayıplarının ana kaynaklarının belirlenmesine yardımcı olur. İşletmeler bu alanları belirleyerek, duruş sürelerini azaltmak ve genel verimliliği artırmak için hedefe yönelik eylemler gerçekleştirebilir.
– Veriye Dayalı Karar Alma Sürecini Etkinleştirme: OEE, üretim performansına ilişkin değerli veriler ve içgörüler sağlar. İşletmelerin bakım programları, süreç optimizasyonu, ekipman yükseltmeleri ve işgücü tahsisi ile ilgili bilinçli kararlar almasını sağlar.
– Sürekli İyileştirme Sağlar: OEE, işletmelerin iyileştirme hedefleri belirlemelerine ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemelerine olanak tanıyan bir performans ölçütü görevi görür. Kuruluşlar, OEE’yi düzenli olarak izleyerek üretim süreçlerini optimize etmek ve genel performansı artırmak için sürekli iyileştirme girişimleri uygulayabilir.
– Kaynak Kullanımının Geliştirilmesi: OEE, üretim sürecindeki darboğazların, verimsizliklerin ve düşük kullanım alanlarının belirlenmesine yardımcı olur. Bu, işletmelerin kaynakları etkin bir şekilde tahsis etmesini, zamanlamayı optimize etmesini ve savurgan uygulamaları ortadan kaldırmasını sağlar.
– Genel Üretkenliği Artırma: İşletmeler OEE’yi izleyerek ve iyileştirerek üretim verimini artırabilir, döngü sürelerini azaltabilir ve genel üretkenliği en üst düzeye çıkarabilir. Bu da daha yüksek çıktı, daha iyi müşteri memnuniyeti ve daha fazla kârlılık sağlar.

Merak Edilen Sorular

OEE veya Genel Ekipman Etkinliği, üretim ekipmanlarının veya üretim hatlarının verimliliğini ve performansını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir metriktir. Kullanılabilirlik, performans ve kalite gibi faktörleri göz önünde bulundurarak ekipmanın ne kadar etkili kullanıldığına dair içgörü sağlar.

OEE üç ayrı faktörün çarpılmasıyla hesaplanır: kullanılabilirlik, performans ve kalite. Formül aşağıdaki gibidir: OEE = Kullanılabilirlik x Performans x Kalite. Her bir faktör yüzde olarak ifade edilir ve sonuçta ekipmanın veya üretim hattının genel verimliliğini temsil eden genel bir OEE yüzdesi elde edilir.

OEE’nin izlenmesi aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faydalar sunar:
– Performans içgörüleri: OEE, ekipman veya üretim hattı performansının kapsamlı bir görünümünü sağlayarak işletmelerin darboğazları, verimsizlikleri ve iyileştirme fırsatlarını belirlemelerine olanak tanır.
– Verimlilik iyileştirmeleri: Kuruluşlar OEE verilerini analiz ederek ekipman duruş sürelerinin, performans sorunlarının veya kalite kusurlarının genel verimliliği etkilediği alanları belirleyebilir ve uygun düzeltici önlemleri alabilir.
– Gerçek zamanlı izleme: OEE takibi, ekipman performansının gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlayarak zamanında müdahalelere olanak tanır ve üretim kesintilerini en aza indirir.
– Veri odaklı karar verme: OEE verileri ekipman bakımı, süreç optimizasyonu ve üretim planlaması ile ilgili veriye dayalı kararlar alınmasına yardımcı olur.
– Sürekli iyileştirme: OEE takibi, iyileştirme yapılacak alanları vurgulayarak ve performans ölçütleri belirleyerek sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder.

Üretim performansına yönelik OEE’yi etkili bir şekilde izlemek için aşağıdaki uygulamaları göz önünde bulundurun:
– Temel performans göstergelerini (KPI’lar) tanımlayın: OEE’yi doğru bir şekilde hesaplamak için kullanılabilirlik, performans ve kalite gibi izlemek istediğiniz belirli metrikleri belirleyin.
– Doğru verileri toplayın: Makine çalışma süresi, döngü süreleri, üretim sayıları ve hata oranları dahil olmak üzere ilgili verileri toplamak için bir sistem uygulayın.
– Taban çizgisi ve hedefler belirleyin: İlerlemeyi ölçmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için temel OEE değerleri ve performans hedefleri belirleyin.
– Yazılım çözümlerinden yararlanın: Veri toplamayı otomatikleştiren, gerçek zamanlı izleme sağlayan ve ayrıntılı raporlar oluşturan OEE izleme yazılımı veya üretim yürütme sistemlerinden (MES) yararlanın.
– Düzenli analiz ve inceleme: OEE verilerini düzenli olarak analiz edin, kalıpları belirleyin ve performans sorunlarını derhal ele almak için kök neden analizi yapın.
– Sürekli iyileştirme girişimleri: Ekipman bakımı, süreç optimizasyonu ve çalışan eğitimi gibi sürekli iyileştirme girişimlerini yönlendirmek için OEE veri içgörülerini kullanın.

Destek
1